Strona główna

Die Orchidee
Paph. armeniacum
Paph. concolor
Paph. herrmannii
Ansellia africana
Chapada Diamantina
Dendrobium cuthbersonii
Phragmipedium kovachii-hybrydy
Sobralie w Wenezueli


 
Tekst i zdjęcia: H. Roszkowska


Niemieckie Towarzystwo Orchidei - Deutsche Orchideen-Gesellschaft (DOG) powstało w roku 1906 w Berlinie. Pierwszy numer biuletynu OrchisJego pierwszym prezesem został Max von Fürstenberg. W tym samym roku rozpoczęto wydawanie biuletynu Towarzystwa, którego celem było przekazywanie i popularyzowanie wiedzy naukowej i praktycznej dotyczącej orchidei.

Pierwszy numer "Orchis" pojawił się już 1-go kwietnia 1906 roku. Był dużego formatu, czarno-biały, ale zawierał kolorowe tablice. Można było w nim przeczytać między innymi artykuł o storczykach na Kilimandżaro w Afryce, porady, jak postępować z roślinami Cattleya labiata var trianaeprzywiezionymi z tropików, aby utrzymać je przy życiu i osiągnąć sukces w uprawie, jak w ogóle uprawiać orchidee w mieszkaniu.

W tym numerze ukazała się również kolorowa rycina przedstawiająca roślinę Cattleya labiata var. trianae 'Ducharte Backhouseana'. Należała ona do Otto Beyrodta, właściciela imponującego kompleksu szklarni w dzielnicy Berlina - Marienfelde.

Jednym z ważnych współpracowników i wydawców biuletynu na początku wieku XX, o którym trzeba wspomnieć, był Rudolf Schlechter, związany z berlińskim ogrodem botanicznym botanik i łowca roślin, odkrywca wielu nowych gatunków, autor ogromnego dzieła porządkującego ówczesną wiedzę o storczykach - "Die Orchideen".

Różnie toczyły się losy pisma. Zdarzały się lata kryzysu, kiedy ukazywało się nieregularnie, w zmniejszonej objętości lub skromniejszej szacie graficznej, zawsze było jednak ważnym źródłem informacji o orchideach i tak pozostało do czasów nam współczesnych.

Dziś DOG liczy ponad 6 tysięcy członków zorganizowanych w 45 grupach terenowych. Prezesem Towarzystwa jest Gerd Röllke, a siedziba centrali znajduje się w Schloß Holte-Stukenbrock. Biuletyn "Die Orchidee" stał się jednym z wiodących wydawnictw na świecie, wychodzi regularnie co dwa miesiące, liczy ponad sto stron i zawiera ogromną ilość fotografii. Jak podają wydawcy, jest wysyłany do czytelników w 50 krajach. Publikowane w nim teksty są nie tylko interesujące, ale przyczyniają się do rozwoju wiedzy o orchideach i tę wiedzę porządkują. Można tam znaleźć pierwsze opisy nowych gatunków i hybryd, relacje z wystaw i konferencji, wiadomości z życia poszczególnych oddziałów oraz Towarzystw w pozostałych krajach niemieckojęzycznych. Biuletyn jest rozprowadzany wśród członków DOG. Po opłaceniu przewidzianej składki otrzymujemy sześć numerów "Die Orchidee" rocznie. Tak wygląda to wydawnictwo obecnie:
Die Orchidee nr 1/2006 Die Orchidee nr 6/2006
W bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Orchidei znajduje się bogaty zbiór archiwalnych numerów pisma, miałam więc okazję zapoznać się z nim dokładnie. Dzięki uprzejmości i pomocy pana Lutza Röllke uzyskałam zgodę DOG na tłumaczenie i publikację na stronie wybranych przeze mnie artykułów. Na razie najbardziej fascynują mnie teksty i fotografie ukazujące orchidee w ich własnym środowisku, rosnące wśród skał, na gałęziach drzew, w swoim naturalnym otoczeniu. Pierwsze opublikowane przeze mnie teksty są poświęcone rodzajowi Paphiopedilum, ale przy okazji ukazują też piękny fragment dzikiej, jeszcze niezniszczonej przez cywilizację przyrody tropikalnych rejonów Południowej Azji.

Zdjęcia archiwalne pochodzą z jubileuszowej wystawy storczyków w Berlinie, która odbyła się jesienią roku 2006.

1 maja 2007